การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม เชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 โดยได้นิมนต์พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรมกับการพัฒนางาน ให้กับครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรม จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม