พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ช่วย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 โดยเชิญท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม