วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.ท่าน ผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ คุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม