วันที่ 9 พ.ย.2563 เวลา 10.45 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ได้จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ.7 แก่ผู้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม