วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุภัฏ อาลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางปราณิศา กลิ่นประสม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางรัญชนา อยู่ตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม