การประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล
(Video Conference) เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป. และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสพป. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการ สพม.10 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขต ตรวจราชการที่4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1