วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกก