วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟัง รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม