กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มอบหมายกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ วัดบางแคกลาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน