ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม เพื่อมอบนโยบาย แนวทางในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดงานกฐินพระราชทาน สพฐ. และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม