การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และผู้อำนวยการทุกกลุ่ม ร่วมกันรับชมการประชุมทางไกล (Video conference) การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ณ ห้องประชุมมาลามาศ