ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรลงพื้นที่ในอำเภออัมพวา ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการด้านตรวจติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา  ออกตรวจให้คำปรึกษา กำกับติดตาม การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ต.ปลายโพงพาง / โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม /สถานีอนามัย ตำบลปลายโพงพาง จ.สมุทรสงคราม