ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์