นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ของ สพป.สมุทรสงคราม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะวันจาก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนบ้านตะวันจาก