พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสนิท แย้มเกษร นายกวินเกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๒๙,๗๖๓ บาท