พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม