พิธีลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 9 มี.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสพป.สมุทรสงคราม กับ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องประชุมมาลามาศ