ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม มอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่เดือดร้อนฉุกเฉินให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเกตุ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดโคกเกตุ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ขณะรับจ้างหารายได้พิเศษ ช่วยเหลือครอบครัว ณ โรงเรียนวัดโคกเกตุ