ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ในการเป็นวิทยากร