การมอบรางวัลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
เข้าร่วมการมอบรางวัลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2563 และเป็นตัวแทนรับโล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 และมีนายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ได้รับรางรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท บุคคล ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม