ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม