ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงครามพร้อมด้วยท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม