ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม