พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VICEO CONFERENCE เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม