พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VICEO CONFERENCE เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม