โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีสรงน้ำพระพุทธปติมา และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม