การประชุมเพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม