การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ
สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ
สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อง บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของ รมต.ศธ. และนโยบายของ สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมมาลามาศ