ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน” โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือให้กับนักเรียน  ที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปลายโพงพาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดอมรวดี โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดโคกเกตุ ณ โรงเรียนวัดอมรวดี