กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลปลายโพงพาง จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) จำนวน ๒ คน โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม จำนวน ๒ คน โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จำนวน ๒ คน โรงเรียนวัดโคกเกตุ จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๘ คน โดยมี นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี