กิจกรรม สพป.สมุทรสงคราม รวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน รอบองค์หลวงพ่อบ้านแหลม รอบอาคาร ๑