ประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๖ เดือนแรก)

วันที่10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยท่านรองฯลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ท่านรองฯทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี (๖ เดือนแรก)
ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม