สพป.สมุทรสงคราม ต้อนรับผู้ตรวจราชการ และคณะฯที่มาตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น.ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยท่านรองฯลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ท่านรองฯทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่สพป.สมุทรสงคราม
ลงพื้นที่ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางเกษทิพย์ ศุภวานิช ที่มาตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ท่านผอ.สพป.สมุทรสงครามได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการภาพรวมของสพป.สมุทรสงคราม
ณ โรงเรียนวัดบางน้อย