กิจกรรม สพป.สมุทรสงคราม รวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๓ รอบศาลพระพรหม รอบศาลตายาย โรงจอดรถ ด้านหน้าอาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง