การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 4
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1,2/สพป.เพชรบุรี เขต 1,2/สพบ.สมุทรสาคร และสพป.สมุทรสงคราม
ตามบทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม