การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม