รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานรับการประเมิน เพื่อเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ดาวน์โหลด