ผู้อำนวยการ สพป.สส. ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ในการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีอายุครบ 12 ปี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ