ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม