สพป.สมุทรสงคราม ตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลวัดดาวดึงษ์ ส่งบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๒ ท่าน มาทำการตรวจให้ ณ บริเวณอาคาร ๑ สพป.สมุทรสงคราม