ทรงพระเจริญ​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม