กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 ตุลาคม 2562  ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 วิชาเอก จำนวน 8 ราย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุม มาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สมุทรสงคราม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น          ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          สมุทรสงคราม

ประกาศคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาการเลื่อนตำแหน่ง1

เลื่อนตำแหน่ง2 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๑๔๐  หมู่ ๓  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๖๓ ต่อ ๑๐๗  โทรสาร  ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *