กลุ่มบริหารงานบุคคล

ยุติธรรม โปร่งใส เต็มใจบริการ

ภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทำเนียบผู้บริหาร

  • คำสั่งมอบหมายงาน
  • คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
  • หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สพป.สมุทรสงคราม
  • ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลให้การบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๑๔๐  หมู่ ๓  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๖๓ ต่อ ๑๐๗  โทรสาร  ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *