ด่วน เรื่องร้องเรียน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก

ถาม-ตอบด่วน เรื่องร้องเรียน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก
เยาวเรศ asked 2 สัปดาห์ ago

ตามที่ในปี 2562 สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล 1-3 ระบุว่าจะต้องมีอายุครบ 3, 4 และ 5 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคเรียน16 พฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆ ขอเรียนว่ามีเด็กจำนวนหลายๆๆๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์นี้ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ เพื่อได้เลื่อชั้นแต่ตัวเองซ้ำชั้น หลักเกณฑ์นี้ทำให้เด็กเหล่านี้เสียโอกาสและต้องเรียนซ้ำชั้นฟรีไปอีก 1 ปี เพียงแค่เกิดหลังวันที่ 16 พฤษภาคม แค่ไม่กี่วันเท่านั้น ขอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเพิ่มความยึดหยุ่นเข้าไปในหลักเกณฑ์นี้ด้วย เช่น อนูโลมให้มีอายุครบตามเกณฑ์ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษานั้น และที่สำคัญควรใช้มาตรฐานเดียวกับกับทั้งโรงเรียนของภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ อายุนั้นสำคัญมากเลยหรือคะทำไมไม่พิจารณราตามความสามารถของเด็ก