กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ตำบล ปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่​ 16​ ​เมษายน​2563​ เวลา 13.00 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล นำคณะ​อนุกรรมการ​ออก​ติดตาม​กา​รดำเนินการตามมาตรการใน​การป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ COVlD-19​ จังหวัด​สมุทร​สงคราม​ ณ​ ตำบลปลาย​โพงพาง​ อำ​เภอ​อัมพวา​ หมู่ที่​ 4​ และหมู่ที่​ 7​ และมอบถุงยังชีพพร้อมหน้ากากอนามัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ดร.ชุลีกร ทองด้วง
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

รองศุภลักษณ์2

นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล
รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม

สุภัฏ 63

นายสุภัฏ อาลากุล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการพัฒนาคคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม