การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ท่าน ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม