ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นตัวแทน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561