ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะกรรมการได้ออกประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านที่1 และด้านที่2 ของน.ส.วรลักษณ์ นิตยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า