พิธีเปิดงาน OPEN HOUSE 2018


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE 2018 ของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนภายในงานดังกล่าว