ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ และโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม