ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.สมุทรสงคราม จำนวน 13 คน และบรรจุสพม.10 จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมมาลามาศ